Spørsmål og svar

Spørsmål:

Hvilket norsk uttrykk for gamification er å foretrekke?

Svar:

Vi holder en knapp på spillifisering. Begrunnelsen er først og fremst at dette ordet ser ut til å være en godt etablert norsk ekvivalent til gamification. Vi ser det brukt av ulike fagmiljøer og i tekster fra offentlig forvaltning. Verbet spillifisere er dessuten tatt inn i Det Norske Akademis ordbok (NAOB).

Som hovedregel bør man holde seg til etablerte termer så lenge det ikke er særlige grunner til å velge noe annet.

Dessuten mener vi at spillifisering dekker betydningen godt, jf. for eksempel definisjonen av suffikset -fisere i NAOB: ‘gjøre eller omdanne (noe) til (noe) eller gi (noe) et bestemt preg’. I forbindelse med spillifisering er det den siste delen av definisjonen (‘gi (noe) et bestemt preg’) som er aktuell.

Vi har lett etter alternativer til spillifisering, men ikke funnet noen virkelig gode kandidater. Ordet spillmetodikk er i nærheten, men vi ser at det blir brukt i litt andre betydninger også. Blant annet kan det vise til metodikken i et spill, og det blir noe annet. Vi utelukker likevel ikke at spillmetodikk kan være et alternativ i noen sammenhenger.

Vi ser at uttrykk som spillpreg og spillpreget brukes i noen tekster. Disse ordene kan passe betydningsmessig, men de har andre grammatiske egenskaper enn spillifisering og kan derfor ikke erstatte spillifisering i alle sammenhenger. Vi tror likevel det kan være nyttig å bruke uttrykk som spillpreg og spillpreget når man skal forklare hva spillifisering går ut på.

Språkrådet fikk spørsmål om spillifisering i 2015, før ordet hadde fått den utbredelsen det har i dag. Den gangen frarådet vi det faktisk, og begrunnelsen gikk blant annet ut på at ordet bryter med norsk ordlagingstradisjon, siden det består av et arveord (spill) i kombinasjon med et latinsk suffiks (-ifisering). I dag legger vi vekt på at ordet har slått igjennom i fagmiljøene. Dessuten ser vi at dommen over ordlagingsmåten kanskje var litt for streng. Vi ser at -ifisere og -ifisering har blitt brukt til å danne mange nye ord i norsk, og vi kan ikke regne med at språkbrukerne skal reservere disse suffiksene til visse kategorier av ord.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.06.2021 | Oppdatert:21.06.2021