Nyhetsnotiser

Veiledning om godt språk i regelverk

Godt språk i regelverkSpråkrådet lanserte 7. mai veiledningen Godt språk i regelverk. Med den har alle som skriver lover og forskrifter, fått tilgang til et verktøy som kan gjøre arbeidet lettere. Veiledningen inneholder både regler og råd: regler for rettskriving, tegnsetting og lovhenvisninger, og råd om ordvalg, setningsbygning og struktur.

Et eget kapittel tar for seg bruk av nynorsk i lover og forskrifter, og et annet gir en innføring i en godt utprøvd arbeidsmetode (skriveverksted). Kapittelet om ordvalg inneholder en bolk om konsekvent bruk av termer og en oppskrift på skriving av begrepsbaserte definisjoner.

Rådene i veiledningen er konkrete, og de er tilpasset sjangeren. Mye av stoffet bygger på autentiske eksempler fra lover, forskrifter og andre tekster fra offentlig sektor.

På nettstedet klarspråk.no (fellesportalen for klart språk i offentlig sektor) ligger det en kortversjon av veiledningen. Her kan du også laste ned den fullstendige versjonen som pdf-fil.

Terminologitoppmøte i Dublin i november

Den 25. og 26. november går det tiande europeiske toppmøtet om terminologi av stabelen. Konferansen er eit toårleg arrangement for europeiske terminologar og terminologiinteresserte, og det er den europeiske terminologiforeininga EAFT som saman med ein lokal arrangør er ansvarleg for arrangementet. Toppmøtet skulle eigentleg ha vore arrangert i fjor, men det vart avlyst på grunn av koronapandemien.

I år er det Dublin City University som er vertskap, og hovudtemaet er «terminologi i krevjande tider» («terminology in challenging circumstances»). Meir informasjon om temaet, programmet og registreringa kjem snart her. Du kan òg sende ein e-post til EAFT2020@dcu.ie om du ønskjer å halde deg informert om toppmøtet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.06.2021 | Oppdatert:21.06.2021