Statsspråk 2/2016

Statsspråk er eit blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laga med tanke på statstilsette, men andre kan òg ha nytte av det.

Høgdepunkt
Godt språk i journalen kan styrke pasientsikkerheten
En fersk undersøkelse av vaktskifterapportene ved et universitetssykehus viser store variasjoner i kvaliteten. Alt i alt er det mer underrapportering i rapportene skrevet av sykepleiere som ikke har norsk som morsmål, og pasientene kommer mindre til orde.
Språkleg førstehjelp
Skal det vere store eller små bokstavar? Enn bindestrek? Desse spørsmåla er blant dei statsskribentar oftast lurer på. Her er nokre generelle reglar illustrerte med døme frå helsesektoren.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.06.2016 | Oppdatert:22.03.2018