Statsspråk 4/2015

Statsspråk er et blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laget med tanke på statsansatte, men også andre kan ha nytte av det.

Høydepunkt
Et samfunn av skrivende
– Skriveopplæringen i den norske skolen har ikke vært mye å skryte av, men nå er vi på rett vei. Det mener professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kjell Lars Berge, som holdt hovedinnledningen på Språkdagen 18. november.
Litt om komma
Denne gongen skal vi sjå på to kommareglar som mange slurvar med.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.11.2015 | Oppdatert:28.02.2017