Blomstrende personnavn

Det finnes mange eksempler på at blomsternavn brukes som personnavn, både i Norge og i andre land. Men hvilke blomsternavn blir brukt, og hvorfor? Og hvilke nye navn kan tenkes å komme til verden?

AV LINE LYSAKER HEINESEN

En sjasmin i blomst. Både kvinner og menn heter Jasmin i Norge.I Norge finner vi tre typer florale personnavn: «rene» navn, det vil si navn der det norske blomsternavnet og personnavnet er identiske (Rose, Lilje, Sjasmin, Kamille, Magnolia, Linnea og Iris), avledede navn, det vil si personnavn som er en variasjon over et blomsternavn (f.eks. Rosalie og Rosita), og utenlandske navn, det vil si at personnavnet er et blomsternavn i et annet språk (f.eks. Susanna fra hebraisk ’lilje’ og Viola fra latin ’fiol’).

Skandinaviske navn

Florale personnavn er ikke noen stor navnegruppe i Norge, hverken målt i antall forskjellige navn eller antall navnebærere. For eksempel er det i Norge 3591 kvinner som heter Linnea, og 1368 kvinner som heter Iris. Dette er ganske beskjedne tall hvis vi sammenligner med de mest brukte kvinnenavnene Anne (62 675 kvinner) og Inger (31 993 kvinner).

I Sverige og Danmark er bruken av florale personnavn ganske lik bruken i Norge. Det er stort sett de samme blomsternavnene som blir brukt, og navnebærerne er relativt få. Unntakene er navnene Linnea og Iris i Sverige, som bæres av henholdsvis 69 344 og 10 256 kvinner.

Kvinnenavn og mannsnavn

I Norge er det bare kvinner som bærer «rene» florale personnavn, mens det i Sverige og Danmark finnes noen få menn med navnene Ros, Lilja og Linnea. Sannsynligvis skyldes dette at navn fra andre språk enn de skandinaviske tilfeldigvis faller sammen med blomsternavnene i svensk og dansk. De mannlige navnebærerne er uansett så få at det er snakk om unntakstilfeller.

Mannsnavnet Jasmin har derimot 98 bærere i Norge, 602 i Sverige og 172 i Danmark. Jasmin er mannsnavn i fransk og serbokroatisk, og det kommer, som kvinnenavnet, fra blomsternavnet. Det er derfor rimelig å tro at dette navnet har kommet som et «ferdig» mannsnavn til Skandinavia fra disse språkene, og at det ikke har oppstått som en nyskaping her hjemme.

Hvor gamle er navnene?

Dette spørsmålet er det vanskelig å svare generelt på. De «rene» florale personnavnene som er i bruk i både Norge, Sverige og Danmark, har hatt litt forskjellige veier inn i navneforrådet. Noen av disse blomsternavnene har eksistert lenge i språket før de ble tatt i bruk som personnavn. For eksempel fantes blomsternavnene rose og lilje i norrønt i formene rósa og lilja, men vi finner dem ikke blant personnavnene før på 1700–1800-tallet.

Iris er regnbuens gudinne i gresk mytologi (i tillegg til å være et blomsternavn), og navnet må dermed ha vært kjent i Skandinavia langt tilbake i tid, men det kom først i bruk som personnavn i Norge i 1920-årene. Blomsternavnet linnea er nyere, laget av etternavnet til botanikeren Carl von Linné (1707–1778). Dette navnet er kjent som personnavn siden 1842 i Sverige og siden slutten av 1800-tallet i Norge.

Kvinnenavn laget av blomsternavn var på moten i England på slutten av 1800-tallet. Eksempler på slike navn er Daisy ’tusenfryd’, Violet ’fiol’, Rose ’rose’, Poppy ’valmue’, Hyacinth ’hyasint, svibel’, Jasmine ’sjasmin’, Lily ’lilje’ (men også kortform av Elizabeth), Dahlia ’dahlie, georgine’, Amaryllis ’amaryllis’, Eglantine ’eplerose’, Blossom ’blomst, blomstring’, Myrtle ’myrt’ og Flower ’blomst’.

Denne moten kan ha påvirket bruken av florale personnavn i Skandinavia. For eksempel var Lilly populært i Norge og Sverige på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. I Danmark var navnet spesielt populært i perioden 1910–1940. Navnene Florence, Daisy og Violet hadde sin sterkeste periode i Sverige mellom 1920 og 1939.

Andre plantenavn

Det finnes også en del personnavn laget av navn på andre vekster. I Norge finner vi blant annet Lind, Timian, Siv, Selje, Bjørk, Ask og Eik. I Sverige finner vi dessuten Lobelia (fire kvinner) og i Danmark Hyben ’nype’ (fem kvinner). I finsk finnes blant annet kvinnenavnene Ritva ’sped hengende løvrik kvist’, Marja ’bær’ (men også finsk form av Maria), Orvokki ’fiol’ og Terttu ’bærklase’.

I engelsk finnes det også en rekke slike navn, blant annet mannsnavnene Ash ’ask’ og Rowan ’rogn, rognebær’ og kvinnenavnene Ivy ’eføy’, Rosemary ’rosmarin’, Bryony ’gallbær’, Sorrel ’gjøkesyre’, Phyllis fra gresk ’løv’, Holly ’kristtorn’, Heather ’røsslyng’, Fern ’bregne’, Laurel ’laurbær’, Hazel ’hassel’, Olive ’oliventre’, Willow ’pil, vier, selje’ og Linden ’lind’.

Blomsternavn som personnavn

Man kan tenke seg to kriterier for at et blomsternavn kan tas i bruk som personnavn: Blomsten har positive egenskaper (vakre farger, god duft, nytteverdi), og blomsternavnet oppfattes som vakkert og passende som personnavn. For eksempel er navnet Rose/Rosa kort og velklingende, det har samme form som en mengde andre kvinnenavn (to stavelser, sluttvokal -a/-e), og rosen er en vakker, velduftende og velkjent blomst.

Det samme gjelder for navnet Lilje/Lilja: Navnet passer godt som kvinnenavn (jf. Silje), og liljen er slank, velformet og velduftende. Tar man bort ett av kriteriene, er sannsynligheten langt mindre for at blomsternavnet brukes som personnavn. Det er ingen i Norge som heter Tusenfryd, Røsslyng eller Gjøkesyre. Utseendemessig er det ingen grunn til at disse blomstene skulle forkastes som navngivere, men blomsternavnene glir dårlig inn i personnavnforrådet. De er dels lange og tunge, inneholder kanskje ord som man ikke ønsker å assosieres med (gjøk, syre), og ligner heller ikke på andre navn som allerede er i bruk. På engelsk fungerer de derimot: Daisy, Heather og Sorrel. De to første er også i bruk i Norge.

Potensielle navn

Kanskje blir Vikke eller Sildre personnavn? Siden det finnes mengder av planter, har denne navnegruppen store muligheter for å vokse. Her følger noen eksempler på blomsternavn som fint kan brukes som personnavn:

  • Rosmariner allerede i bruk som personnavn på engelsk (Rosemary), og det er også svært likt Rosemarie, som allerede brukes i Norge.
  • Merian kan brukes som mannsnavn med paralleller i navn som Timian, Julian og Kristian, eller som kvinnenavn ut fra likheten med Marian(n), Lillian og Vivian.
  • Vikkekan brukes som kvinnenavn med paralleller i navn som Rikke, Fredrikke, Ulrikke og det engelske Vicky. Det brukes også som norsk kortform av Viktoria.
  • Tistelkan brukes som kvinnenavn med parallell i Christel.
  • Solrose kan brukes som kvinnenavn med paralleller i blant annet Solrun og Rose.
  • Hornved kan brukes som mannsnavn med paralleller i navn som Arnved, Sigved og Finnved.
  • Vivendel kunne tenkes brukt som kvinnenavn med likheter i navn som Viveke og Christel eller som en utvidelse av navnet Vendel.
  • Soleie kan brukes som kvinnenavn med paralleller i navnet Solveig og varianter av dette.
  • Maiblom/Maigull kan brukes som kvinnenavn med paralleller i navn som Maigunn og Maibritt.
  • Sildre kan brukes som kvinne- eller mannsnavn med paralleller i henholdsvis Silje og Sindre.

Kanskje treffer du om noen år en liten gutt eller jente med et av disse navnene?

 

-- Line Lysaker Heinesen er førstekonsulent i Stedsnavntjenesten i Språkrådet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.12.2013 | Oppdatert:24.02.2021