Klipp

– Eg er sjølvsagt ikkje mot at folk skal kunna engelsk. Mitt førebilete i dette spørsmålet er dei gamle romarane: Sjølvsagt lærde den romerske eliten gresk, for det var det høge, kulturelt førebiletlege språket. Men dei heldt alltid fast på sitt eige språk òg, dei tenkte aldri på å skifta heilt over til gresk. Denne faren ser eg derimot for Tyskland. Hjå dykk i Skandinavia er det nok annleis, de verkar ganske språklojale. Men for oss tyskarar har nazifortida underminert språklojaliteten vår.

Jürgen Trabant, professor ved Jacobsuniversitetet i Bremen, intervjuet i Dag og Tid

***

JoggebukseEt av de mest misvisende ord i norsk språk for tiden: Joggebukse

Vigdis Olden på Twitter

***

– For NRK er det viktig å visa at nynorsk er eit heilt normalt, fullgodt bruksspråk, som kan og skal brukast til alt, nett som bokmål. Vonleg vil fleire andre mediehus og redaktørar også sjå det etter kvart.

Nytilsatt språksjef Ragnhild Bjørge i NRK, intervjuet i LNK-nytt

***

Som ekte romeriking, oppvokst på Årnes, er jeg skuffet over at språket her i Romerikes Blad er blitt «finere» med årene. Slik var det ikke høsten 1980, da jeg meldte meg til tjeneste. Nå skriver stadig flere av mine kolleger «klokken» og «frem», mens det tidligere alltid het klokka og fram. Jeg synes vi bør skrive slik folk flest på Romerike fremdeles prater. For meg faller i hvert fall det naturlig og mest riktig.

Journalist Kjell Aasum i kommentarartikkel i Romerikes Blad

***

Att åka till Norge för att jobba är allt annat än ovanligt för unga Västerviksbor. […] Förmågan för svenskarna att första det norska språket varierar. […]

– Jag fattar nästan ingenting. Jag har fått ett par mejl på norska, men knappt läst dem för det är så svårt att förstå. Och dialekten i Stavanger ska tydligen vara extra klurig. Vi ska ju jobba på en korvfabrik och där kan man kanske inte snacka så mycket när man jobbar. Det är nog skönt tills jag har börjat lära mig mer, säger Malin och skrattar.

Fra reportasje i Västerviks-Tidningen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.12.2013 | Oppdatert:23.04.2015