Nyord

Når et ord er ført opp i denne spalten, betyr det bare at vi har registrert at det er i bruk. Det betyr ikke at Språkrådet går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår fra å bruke et ord, vil vi nevne det uttrykkelig.

 

dultedugnad Barack Obama og David Cameron [har] opprettet egne etater som nettopp skal dulte («nudge») folk til å gjøre litt mer fornuftige helsevalg. Derfor slår Støre inn på en vei som handler om mange, små, ufarlige tiltak; som kalorimerkede menyer, bedre sykkelstier, bedre inneklima på skolene, flere frisklivssentraler og helsesøstre, informasjonskampanje om fysisk aktivitet, bedre arbeidsmiljø, bedre merking av salt mat og mer til. […] Denne gangen går Støre bredt ut og varsomt frem for ikke å trå noen av oss for nær. Han vil heller ha dultedugnad.

Aftenposten 27.4.2013

***

kaffe på vent Kulturkafeen Sitt Ned i Skien har lansert konseptet «Kaffe på vent», noe som raskt fikk massiv og positiv oppmerksomhet på Facebook. […] Det er vanskelig å fastslå hvor eller hvem som først begynte med det, men Suspended coffee som det opprinnelig heter, er en tradisjon hvor man går inn på en kafé, bestiller en kaffe til seg selv, og en «på vent». Denne suspenderte kaffen er ment til noen som ikke har råd til kaffe selv. Vedkommende kan komme inn på kafeen og spørre om de har noen kaffe på vent, og så kan de få selv om de ikke har penger.

Telemarksavisa 10.4.2013

***

naking I fjor lå fotoobjektene på magen på de mest spektakulære eller underlige steder og ble tatt bilde av. […] Farsotten hette planking og var ofte knyttet til turmål og turiststeder. […] Nå skal jentene […] la seg fotografere toppløs, oftest bakfra. Mens gutta kaster mest mulig av klærne, blir fotografert og offentliggjør bildene på nettet. Nå heter det nakingOg over hele landet brer naking seg som en bølge.

Kortreist.no 3.7.2013

***

røegg Begrepet [eponymet] røegg er brukt, blant annet i Dagens Næringsliv, om erstatningsbeløp som DNB nå må ut med etter Ivar Petter Røeggens seier over banken i Høyesterett. Foreløpig ser det ut til å være en smakssak om ett røegg skal defineres bare som erstatningen til Røeggen, det vil si 230 000 kroner, pluss saksomkostninger, 4,7 millioner kroner, tilsammen ca. 5 millioner kroner, eller om røegget skal omfatte de samlede erstatningsutbetalinger til alle som har kjøpt tilsvarende spare- og investeringsprodukter.

A-magasinet 19.4.2013

***

sonet I løpet av høsten vil vi ha journalister på plass i Drammen for å drive lokal journalistikk som kan kombineres med Dagsavisens internasjonale og nasjonale nyheter og kultur. Sonede riksaviser er svært populære i andre land. I Norge har vi hatt et mediemangfold der vi har hatt både riksaviser og lokal aviskonkurranse. Det var en luksus vi ikke har lenger.

Dagsavisen 12.6.2013

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.09.2013 | Oppdatert:28.05.2015