Kort


Ny bok: Klar, men aldri ferdig
En praktisk veileder i klarspråksarbeid

Boka Klar, men aldri ferdigDet finnes knapt noe mer frustrerende enn å motta et brev eller et skjema som er så uklart formulert at man ikke forstår innholdet i det. Dessverre er det mange som til stadighet opplever å få uforståelig informasjon fra det offentlige.

Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har siden 2008 arbeidet sammen i prosjektet Klart språk i staten for et mer forståelig språk i tekster fra staten. Nå har de gitt ut boka Klar, men aldri ferdig. En praktisk veileder i klarspråksarbeid, som omtaler noen offentlige virksomheters arbeid med å gjøre språket i blant annet brev, skjemaer og nettekster mer forståelig for publikum.

Det finnes etter hvert mye kunnskap om språkarbeid i det offentlige, og mange offentlige virksomheter sitter på kunnskap som andre kan bruke. Med denne boka har Språkrådet og Difi samlet erfaringer fra en rekke ulike språkprosjekter i Norge, fra klarspråksarbeid i andre land og dessuten prosjektet Klart språk i statens egne erfaringer.

Boka skal være til inspirasjon og hjelp for alle offentlige virksomheter. Den inneholder praktiske råd om hvordan klarspråksprosjekter kan gjennomføres, fra de store, gjennomgripende kampanjene til de små, konkrete forbedringene. Her finner du også historiene bak språkarbeidet, sjekklister og nyttige eksempeltekster.

Offentlig ansatte kan bestille boka gratis fra nettstedet www.klarspråk.no. Der er den også tilgjengelig for alle i pdf-format.


Nordisk språkkampanje

Unge i Norden har fått stadig større problemer med å forstå hverandres språk. Nordisk ministerråd har tatt ufordringen ved å iverksette en språkkampanje. Formålet med kampanjen er å styrke barn og unges forståelse av dansk, norsk og svensk, så de kan kommunisere med hverandre på sitt eget språk.


Styret for Språkrådet

Styret for Språkrådet består av ni medlemmer som er oppnevnt av Kulturdepartementet. Styret ble oppnevnt 25.11.2010 og skal sitte til 31.12.2014.

Styremedlemmer

 • Ottar Grepstad, leder (f. 1953, forfatter og direktør for Nynorsk kultursentrum, rådsmedlem i Norsk kulturråd 2005–2009, styremedlem i Språkrådet 2006–2010)
 • Åse Lill Kimestad, nestleder (f. 1955, rektor ved Vågsbygd videregående skole, tidligere medlem av fagrådet for skole og offentlig forvaltning i Språkrådet)
 • Trond Trosterud (f. 1962, førsteamanuensis i samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø)
 • Åse Wetås (f. 1972, prosjektdirektør for Norsk Ordbok 2014)
 • Sigrun Høgetveit Berg (f. 1972, cand.philol., stipendiat ved Universitetet i Tromsø)
 • Helene Uri (f. 1964, forfatter og språkviter, dr.art. i lingvistikk)
 • Kamil Øzerk (f. 1954, tyrkisk-norsk pedagog, dr.polit., professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo)
 • Ola T. Lånke (f. 1948, prest, tidligere stortingsrepresentant for KrF)
 • Margrethe Kvarenes, bokmålsrepresentant for de ansatte, styremedlem første periode (rådgiver i Språkrådet)
 • Daniel Ims, nynorskrepresentant for de ansatte, styremedlem andre periode (rådgiver i Språkrådet)

Ansatterepresentantene er medlem og varamedlem i hver sin del av perioden.

Varamedlemmer

 • Lars Rottem Krangnes, varamedlem for nynorskrepresentantene (nasjonal konsulent i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, med samfunnskontakt som ansvarsområde)
 • Bente Christensen, varamedlem for bokmålsrepresentantene (leder for Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo)

Sprog i Norden 2010

Sprog i Norden, årsskriftet til språknemndene i Norden, tek opp aktuelle språklege tema. Eit viktig utgangspunkt for artiklane i skriftet er det nordiske språkmøtet, som blir arrangert ein gong i året. I Sprog i Norden 2010 er språknormering og teiknspråk hovudtemaet. Den siste delen av skriftet inneheld som vanleg eit nyttig oversyn over publikasjonar og ordbøker som er utgitt i dei nordiske landa i 2009.


Haldningar blant norsklærarar

Avgjer utdanningsnivået i norsk haldninga norsklærarane har til faget sitt? Har det noko å seie kor mange år dei har arbeidd som norsklærarar?

Likar dei jobben og elevane? Kva meiner dei om arbeidsomfanget og innhaldet i faget? Dette og meir til har Språkrådet spurt norsklærarar i ungdomsskolen og den vidaregåande skolen om. Resultata frå undersøkinga blir omtalte i neste nummer av Språknytt. Sjå også informasjon på denne nettsida.


Konferanse i Lund om leksikografi i Norden, 24.–27. mai

Det er Svenska Akademiens ordbokredaksjon som er ansvarlig for arrangementet, i samarbeid med Nordisk forening for leksikografi (NFL) og Språkrådet i Norge.

Konferansen er den ellevte i rekken og har blitt holdt hvert annet år siden 1991. Formålet er å gi et så bredt bilde som mulig av nordisk leksikografiarbeid.

Det akademiske programmet vil bli gjennomført ved Lunds universitet, som er det nest eldste universitetet i Sverige og det største i Norden. Konferansen byr også på et interessant sosialt program.

Du finner flere opplysninger om konferansen og NFL her: http://nordisksprogkoordination.org/nfl


Nordtermdagene 2011 i Vasa, 7.–10. juni

Nordterm (http://www.nordterm.net/info/main-no.html) er det nordiske terminologiforumet. Hvert annet år arrangerer Nordterm en konferanse og et kurs som er åpne for alle, denne gang i Vasa.

Konferansetemaet er Samarbeid gir resultater: fra begrepskaos til fastsatte termer. Gjennom dette ønsker man å få belyst prinsipper for og praktisk bruk av arbeid med terminologi og ontologier samt å få demonstrert hvor vesentlig samarbeid mellom fagekspert og terminolog er for kvaliteten.

Konferansespråkene er dansk, engelsk, norsk og svensk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.03.2011 | Oppdatert:28.05.2021