Nyord

rusis, rusgelé, sjokoladeshots De norske dagligvarekjedene vil ikke markedsføre nye alkoholprodukter som rusis, rusgelé og sjokoladeshots. Aftenposten 18.2.2006

sansehage Sokna sykehjem har fått sin egen Edens hage med springvann, hanegal, fontene, blomster og urter som noen av hovedingrediensene. Sansehage har de kalt det nye og vakre uteområdet som skal komme de 40 pasientene og 20 dagbrukerne til gode. Ringerikes Blad 11.7.2005

skolebesteforeldre Skolebesteforeldre kalles de. Eldre som stiller opp gratis og hjelper elever med skolearbeidet – og deler av sin kunnskap. VG 23.2.2006

småstor Den helt nye småstore Yaris. Bilreklame i Aftenposten 20.1.06. Dette adjektivet blir brukt om en biltype som ifølge produsenten er liten utenpå, men stor innvendig.

Ordet er dannet etter norske orddanningsregler, for vi har allerede f.eks. sursøt, som kan brukes om både supper, sauser og miner (et sursøtt smil).

sofagrising Virus kan gjøre oss fetere. En ny studie underbygger mistanken om at ikke bare overspising og sofagrising har gjort fedme til en folkesykdom. Nationen 6.2.2006

trådtrekkjar Me søkjer etter ein trådtrekkjar til Lølandsmarkeringane. Det skal haldast markeringar i samband med at det er 150 og 100 år siden forfattaren Rasmus Løland vart fødd og døydde. Markeringane vert haldne i 2007 og 2011. Stilllingsutlysning fra 
Lølandsnemnda 9.2.2006

spontanalter Dagen etter ulykken møttes over to hundre mennesker på ulykkesstedet for å minnes Johanne. Siden har bildet av henne blitt stående der, sammen med blomster, brev, levende lys og kosetigeren hennes. Skikken med å lage spontanaltere til minne om en avdød, kaster oftere enn før et skjær av levende lys over ulykkessteder i Norge. Vårt Land 4.11.2005

videoblogger, vlogger I USA har en kjent videoblogger, eller vlogger, demonstrert hvordan dette kan brukes positivt av politikere til å etablere en tosidig kontakt med velgerne. Aftenposten 19.1.2006

vott-i-vott Langs kalde gater unge par vott-i-vott. Dagbladet 21.1.2006

ytringsadgang Ytringsfriheten debatteres, men ikke den viktige ytringsadgangen. De som velger ut det som skal komme på trykk i et medium med begrenset spalteplass, har stor makt og stort ansvar. Denne makten bruker de til å favorisere innlegg fra kjente personer. Dette er i hovedsak folk fra universitetsmiljøer og politikere, enten de er i jobb eller pensjonister. Leiv Osvold i Aftenposten 24.2.2006

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.03.2006 | Oppdatert:12.06.2015