Notiser om terminologi og fagspråk

  1. Terminologiinstitusjoner og -foreninger i Norden og Europa for øvrig
  2. Terminologidatabaser
  3. Undervisning og forskning i terminologi
  4. Lære- og kursbøker på skandinavisk
  5. Kurs og konferanser
  6. To pågående prosjekter
  7. Digitalfjernsynsterminologi

1 Terminologiinstitusjoner og -foreninger i Norden og Europa for øvrig

2 Terminologidatabaser

3 Undervisning og forskning i terminologi

I Norge har det vært gjort ett forsøk på å få i gang terminologiutdanning på universitetsnivå.Universitetet i Bergen (UiB) tilbød et halvårsstudium i terminologi mellom 1987 og 1998, men det ble nedlagt. Terminologi tilbys som en integrert del av andre studier, f.eks. oversettelse og fagspråk ved Høgskolen i Agder, tolkeutdanningen ved Universitetet i Bergen, økonomi og administrasjon samt fagoversettelse ved Norges handelshøgskole (NHH) i Bergen og fagspråkstudiene ved Høgskolen i Østfold. I dag fins det ingen selvstendige terminologiske utdanningstilbud av den typen vi kjenner fra Vasa universitet i Finland eller Copenhagen Business School i København, for å nevne to nordiske studiesteder.

Termdist – prosjekt for utvikling av nettverk for internettbasert samnordisk fjernundervisning i terminologi

Det internasjonale instituttet for terminologiforsking (IITF)

4 Lære- og kursbøker på skandinavisk

Christer Laurén, Johan Myking og Heribert Picht: Terminologi som vetenskapsgren (Lund: Studentlitteratur 1997)

Bodil Nistrup Madsen: Terminologi – principper og metoder (København 1999)

Heidi Suonuuti: Guide to terminology (Helsingfors 2001)
[svensk oversettelse: Terminologiguiden (TNC: Stockholm 2004)] Norsk oversettelse blir ferdig til sommeren.

5 Kurs og konferanser

Internasjonalt sommerkurs i terminologi,
10.–14. juli 2006 ved Universitetet i Wien, Østerrike
www.iim.fh-koeln.de/TSS2006

Terminology Summit III,
13.–14. november 2006, Brussel, Belgia
http://www.eaft-aet.net/62

Nordterm-dagene 2007,
Bergen 13.–17. juni 2007

6 To pågående prosjekter

Kulturell identitet i akademisk prosa http://kiap.aksis.uib.no

Kunnskapsbase for norsk økonomiskadministrativt fagdomene (KB-N) http://www.nhh.no/spr/sff/kbn

7 Digitalfjernsynsterminologi

Sammen med bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen deltok Språkrådet i fjori et prosjekt som utviklet digitalfjernsynsterminologi i regi av Norges televisjon (NTV), som eies av NRK, TV2 og Telenor. Terminologien er vedlagt NTVs søknad om konsesjon for digitale bakkesendinger for fjernsyn, se http://www6.nrk.no/norgestelevisjon/ aktuelt/NTV_web_ferdig.pdf

Her er noen smakebiter:

analogslukking/analogsløkking – analogue shutoff
Varig opphør av utsending av analoge fjernsyns- eller radiosignaler i et sendernett

bestillingsprogram/tingingsprogram – video on demand (VOD)
Et program seeren får tilgang til ved programbestilling, se dette.

betalings-tv – pay-TV (PTV)
En ordning der seerne
1) kjøper et abonnement som gir rett til å se én eller flere kanalers kringkastede programmer i et bestemt tidsrom, eller
2) betaler en avgift for retten til å se et enkelt program eller en programserie ved utsending («løssalgs-tv/laussalstv » = pay per view TV).

digitalovergang – digital switchover
Skifte fra analog til bare digital utsending, vanligvis etter en periode med parallellsending

digital-tv-boks, digitalboks – set-top box
Et apparat som har som hovedfunksjon å ta imot og omforme digitale fjernsynssignaler til analoge, og som plasseres i tilknytning til fjernsynsapparatet.

programbestilling/programtinging – video on demand (VOD)
Et system som gjør det mulig individuelt, når som helst og mot betaling å bestille fra et stort utvalg programmer et bestillingsprogram (se dette) som man ønsker å se.

stolpeformat – pillar format
En svart vertikal stolpe på høyre og venstre side av et bilde i standardskjermformat når det blir vist på en skjerm med bredformat.

stripeformat – letterbox format
En svart horisontal stripe over og under et bilde i bredskjermformat når det blir vist på en skjerm med standardformat.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.03.2006 | Oppdatert:16.06.2021