Statsspråk 2/2012

–Terminologiarbeid er avgjerande for å utvikle norsk fagspråk

Dette seier Cecilie Ovrum i Utanriksdepartementet i det nye nummeret av Statsspråk. Ho har hovudansvar for EØS-EU-basen, som er ei av dei største elektroniske termsamlingane i Noreg. Her kan ein finna norske omsetjingar og definisjonar av nesten 150 000 termar frå mange fagområde.

I Statsspråk 2/2012 får du også vite kva terminologi er og kva terminologitenesta i Språkrådet kan hjelpe deg med.

 

Redaksjonen avslutta 20.4.12

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.05.2012 | Oppdatert:14.11.2017