Språknytt 1/2015

Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte. God lesing!

 Høydepunkter
To jenter foran en laptopSpråk i spagaten
Tre av fire vestlandsungdomar skriv dialekt i staden for normert norsk på Facebook. Er det sosiale medium som skal sende nynorsken på sotteseng? Ikkje nødvendigvis.
Daniel ImsNår språk skal reise seg
Situasjonen er alvorlig for flere av Norges nasjonale minoritetsspråk. Norsk dominerer i samfunnet og trenger vekk andre språk som har lange tradisjoner i landet. Kan et truet språk reise seg og bli vanligere igjen?
Ordsky Fagfolk som ordsmedar
Framandkrigar og pøbelgran. Strøymeteneste og deleøkonomi. Mange av nyorda i språket vårt er opphavleg fagtermar som er gjorde alminnelege i avisartiklar og på nettet.
Språkforening av øst og vest
Talemålet i Oslo øst og vest smelter sammen, for oslofolk snakker mer likt enn før. Men vi kan likevel ikke avskrive de språklige skillelinjene i byen, konkluderer Karine Stjernholm i doktoravhandlingen sin.
Der solen går opp
Kampsport og krig, mat og underholdning og litt vær og vind er gjennomgangstemaer når man leter etter japanske lånord i norsk. Og da handler det om mer enn karate, karaoke og sushi.
Kolofon

Ansvarlig redaktør: Roy Kristiansen
Informasjonssjef: Svein Arne Orvik
Redaktører: Erlend Lønnum og Åsta Norheim
Signerte artikler fra eksterne skribenter står for forfatterens syn.
Ettertrykk tillatt når kilden er oppgitt.
ISSN 0333-3825 (prenta utgave)
Forsideillustrasjon: akindo / iStockphoto

Redaksjonen avsluttet 30. januar 2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.03.2015 | Oppdatert:16.06.2021