Du kjenner vel BOB og NOB?

No image

Bruker elever og lærere digitale ordbøker eller papirordbøker? Og hvilke ordbøker er mest i bruk? En fersk rapport om digitale ordbøker i skolen gir svar.

AV INGUNN INDREBØ IMS

Undersøkelsen viser at bruken av digitale ordbøker øker med elevens alder. Det samme gjør bruken av datamaskin i undervisninga. Ifølge opplysninger fra lærerne er det også langt flere videregående skoler som har tilgang til norskspråklige digitale ordbøker enn det grunnskolene har. Dette tyder på at norske elever lærer å bruke slike læringsressurser gjennom skoleløpet.

Ordbok hver uke

En av tre elever på videregående studiespesialiserende program oppgir at de bruker digitale ordbøker hver eneste uke. Også lærerne benytter seg av digitale ordbøker i sitt daglige arbeid, både når de underviser og retter elevarbeider.

Det er flere interessante funn som gjelder elevers flerspråklige bakgrunn og opplæringsmål i skolen. Elever som svarer at de snakker et annet språk enn norsk hjemme, bruker digitale ordbøker oftere enn elever som kun snakker norsk hjemme. Andelen som svarer at skolen har tilgang til norskspråklige digitale ordbøker, er dessuten langt høyere ved skoler som har nynorsk som opplæringsmål, enn ved skoler som har bokmål som opplæringsmål.

BOB og NOB mest kjent

Gratisutgavene av Bokmålsordboka (BOB) og Nynorskordboka (NOB) er de mest kjente digitale ordbøkene blant skoleelever. Ordbøkene er utarbeida ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet og viser gjeldende offisiell rettskriving for bokmål og nynorsk, der oppslaga inneholder definisjoner, brukseksempel og bøyingsopplysninger. I fjor blei det gjort 49 millioner søk i BOB og 34 millioner søk i NOB.

To av tre lærere oppgir at BOB og NOB er de ordbøkene som er mest i bruk i skolesammenheng, i tillegg til ordbøkene fra Ordnett. Og blant de lærerne som svarer at de bruker ordbøker til å rette elevarbeider, er det også BOB og NOB som benyttes mest.

Ordbøker på eksamen

Både elever og lærere fikk spørsmål om bruken av ordbøker under heldagsprøver i norsk. Svara viser at det er nesten like mange som bruker digitale ordbøker som papirordbøker til eksamen. På heldagsprøver er det vanligst å bruke ordbokressurser fra iFinger og Ordnett.

Det er flere lærere og skoler som har etterlyst ei ordning som gjør det mulig å bruke Bokmålsordboka og Nynorskordboka til eksamen, tentamen og andre prøver der elevene ikke skal ha tilgang til Internett. BOB og NOB har et eget IP-nummer (129.240.118.244 / edd-app03.uio.no), og dersom man isolerer IP-nummeret, skal det være enkelt å bruke ordbøkene på www.nob-ordbok.uio.no også utenom ordinær undervisning.

Undersøkelse om ordbøker på nett

Hvilke digitale ordbøker for bokmål og nynorsk bruker skolene? Språkrådet har i samarbeid med TNS Gallup undersøkt saken.

  • Undersøkelsen omfatter elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og den videregående skolen.
  • Om lag 500 lærere og 5000 elever fra hele landet har svart.

 

Visste du at ordlister og ordbøker som skal brukes i norskundervisninga i skolen, skal godkjennes av Språkrådet i henhold til opplæringsloven § 9-4? Her finner du en oversikt over godkjente ordlister og ordbøker.

-- Ingunn Indrebø Ims er rådgiver i Språkrådet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.03.2015 | Oppdatert:23.04.2015