Språklig insekt i mat

En gruppe studenter skal importere insekter til menneskemat og har spurt Språkrådet om å finne mer delikate ord for slike småkryp, gjerne fra dialekter eller gammelnorsk.

Det trengs kulinariske betegnelser for både insekter og den større gruppa landlevende leddyr, som også omfatter skorpioner og edderkopper. Det er dessuten etterlyst et kortere ord for melbillelarver.

Slektskap – atferd – konsistens

FlueDialektene og gammelnorsken er fattige på hyggelige ord for leddyr og mangler dessuten zoologisk klare samlebetegnelser på det øverste nivået. Vi har mange betegnelser over og under familienivå, som flue og maur, og dessuten diffuse samlebetegnelser med negativ klang, som avåt, hater, mott og makk. Småkrypene har vært mest relevante som skadedyr eller i kraft av et gjenkjennelig utseende.

Kan vi i stedet finne materiale i atferden til småkrypene? Verbene vrimle, aule og kry er relevante, men de er ikke lette å lage noe av. Synonymet kraule har et tilhørende substantiv kraul. Det er godt, men lite kjent.

Sprø retter av leddyr med skall kan trenge et eget navn, à la knaski, krips eller knusp. Enkelte bløtere retter kunne kanskje hete mushi, som ifølge studentene er japansk for landlevende leddyr. Det er jo et fint motstykke til sushi.

Folk og ørfe

Det beste utgangspunktet er kanskje utnyttelsen av dyrene og forholdet til andre husdyr. Knøttlite kjøttfe kan kalles knøttfe, og kjøttet kan kalles knøtt. Knøttkaker til middag er vel ikke så avskrekkende?

Melbille

Går vi ut fra ørsmått fe, får vi ørfe. Ørfeet kan kravle rett inn i en forskrift sammen med storfe, småfe og fjørfe. Landlevende leddyr kan kalles leddfe og insekter ganske enkelt (mat)insekter. Minife bør reserveres for noe litt større eller brukes om alt som er mindre enn småfe. (Ordet mikro er vanskelig å bruke på grunn av ovnsbetegnelsen.)

Melmums

Meletende billelarver egner seg særlig godt som menneskeføde, selv om mange synes larver er eklere enn kryp med skall. Larve og åme er nok mer spiselige ord enn orm og mark, som gjerne er knyttet til sykdom hos dyr og mennesker. Hvem ville vel bedt om en Big Makk, spist sushi og makki eller servert gjestene maggo(d)t til kaffen? Det latinske slektsnavnet tenebrio er en mulighet, men litt for jålete og kamuflert. Språkrådet bestiller heller melmums/mjølmums, for vi skal jo mumse i oss noe som mumser mel.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.03.2015 | Oppdatert:04.05.2015