Historia bak

RYBA – RYBAK – RYBAKOV
GORB – GORBATSJ – GORBATSJOV
KALASJ – KALASJNIK – KALASJNIKOV

Alle ordene i overskriften er russiske, og i hver av de tre linjene er de to siste ordene avledet av det første.

Ryba betyr ’en fisk’, og ryb-ak betyr ’en fisker’. Rybak-ov er egentlig en forkortelse av et lengre uttrykk, nemlig rybakov syn. Syn betyr ’sønn’, og rybakov syn kan vi oversette med ’fiskersønn’.

Gorb betyr ’en pukkel’, og gorbatsj betyr ’en pukkelrygg’, dvs. ’en pukkelrygget person’.  Også Gorbatsjov er en forkortet form, nemlig av gorbatsjov syn, som vi kan oversette med ’pukkelryggsønnen’, altså ’sønnen til den pukkelryggete’. At Gorbatsjov er et russisk etternavn, vet vi godt, og det er grunn til å tro at også Gorbatsj ’pukkelrygg’ fins som etternavn.

Kalasj betyr 'kringle', kalasjnik betyr 'kringlebaker', og Kalasjnikov betyr 'kringlebakersønn'!

Legg merke til at Rybak – Rybakov er dannet på samme måte som Gorbatsj – Gorbatsjov. Av samme type er f.eks. Gontsjar – Gontsjarov og Kuznets – Kuznetsov, der gontsjar betyr ’pottemaker’ og kuznets ’smed’.

 

-- Av Svein Nestor, cand.philol.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.11.2011 | Oppdatert:27.05.2015