Norsk forkortingsordbok

Høsten 2001 kom Norsk forkortingsbok. I tillegg til over 7000 forkortinger inneholder boka mellom annet statsnavn med bokstavkoder, valutakoder og domenenavn i nettadresser, kommuner i Norge med nummer og innbyggernavn, navn på språk, lister over grunnstoffer, E-stoffer, flyplasskoder og valutaer, ASCII-tabellen, norske navn på de greske bokstavene og regler for transkripsjon fra russisk til norsk. Boka er en utvidet utgave av Forkortingsboka, som kom i 1997, og er ajourført i samsvar med gjeldende regler for forkortinger.

Vigleik Leira og Ståle Løland: Norsk forkortingsordbok. Cappelen 2002. 207 sider. Kr 275. ISBN 82-02-20886-6

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.11.2003 | Oppdatert:17.06.2015