Klipp

– Nyinnnflyttede finske Ali Ylikoski (10) har publisert nesten tusen Wikipedia- artikler på samisk i løpet av et år. […]

Selv om faren er språkforsker og underviser elever i en høyskole, så har sønnen blitt så flink at noen ganger får han [faren] hjelp fra han.

– Jeg bruker ikke å hjelpe han med å skrive de samiske artiklene, men jeg har lært han samisk rettskriving i fjor. Nå hender det at jeg må spørre [om] hjelp fra han, sier Jussi Ylikoski.

Frå artikkel på nrk.no

***

– Denne veka gjekk han ut av Stord ungdomsskule som ein av dei beste. […]

– For halvtanna år sidan kunne han ikkje eitt ord norsk. No har han til og med fått seks i norsk munnleg, seier lærar Britt Kristin Ladehaug. […]

Det tok ikkje lang tid før guten fekk gode vener i klassen ved Stord ungdomsskule, spelte på det lokale fotballaget og plukka opp dei første norske orda. […] Rektor John Karsten Raunholm har ikkje opplevd liknande.

– Det å koma som framandspråkleg, læra norsk og ta til seg kompetanse i
alle teorifag på så kort tid, er heilt utruleg. Han har ein eigen evne til å reflektera og sjå ting i samanheng og har tilpassa seg på rekordtid, seier Raunholm.

Wario sjølv har oppskrifta. – Det handler om å vera med vener på skulen og i fritida, spela fotball og sjå norsk TV, seier han på klingande stordamål.

Frå artikkel i Bergens Tidende om Wario Waqo Wario (16), som kom frå Sør-Etiopia til Noreg i oktober 2010

***

– Språket mitt fortel om kven eg er, kvar eg kjem frå. I Bergen er eg harding, i Oslo vestlending, i Danmark norsk og utanfor Europa europear. Dels ein bakgrunn eg ikkje kan fornekte, dels ein bakgrunn eg vil halde fast ved.

Ingen nynorskbrukar som på eit eller anna tidspunk kjem til ein stad der bokmålet dominerer, slepp unna dette spørsmålet om han/ho framleis vil skrive nynorsk. Når eg brukar nynorsk i arbeid, veit eg at eg skil meg ut.

Arne Apold i debattinnlegg i Bergens Tidende

***

– Det at det blir gitt ut et Pondusalbum i fire dialektversjoner er et tydelig bevis på at vi nordmenn verdsetter dialektmangfoldet vårt [...].

Teksten i boblene er skrevet svært lydnært, blant annet har han kuttet ut alle stumme konsonanter, slik folk flest gjerne dels gjør når de skriver dialekt.

– Vi har dratt det enda et hakk lenger, sier Vangsnes til NTB og fastslår at oversetterjobben var for morsom til å si nei til. Selv om den egentlig strider en smule med hans kjepphest om at dialektbruk ikke er ensbetydende med humor, slik det lett blir.

– Dette er bare humor, men det får gå for denne gang! ler han.

Forskar Øystein A. Vangsnes ved Universitetet i Tromsø, til NTB

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.09.2012 | Oppdatert:08.05.2015