Har du kandidater til Språkrådets kvenske språkpris?

No image

(29.11.18) Språkrådet skal i 2019 dele ut kieliraajin kielipakinto – kvensk språkpris. Prisen kunngjøres på den kvenske språkdagen 26. april og er på 25 000 kroner.

Kieliraajin kielipalkinto – kvensk språkpris er opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare det kvenske språket.

Prisen skal deles ut annethvert år og gis som en pengesum og et diplom. Språkprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme kvensk språk skriftlig, muntlig eller i annen form. Prisen kan deles mellom flere prismottakere eller deles ut posthumt.

Prisen ble første gang delt ut i 2017 og gikk til Eira Söderholm og Agnes Eriksen.

Nominer innen 20. januar

Du kan sende forslag til kandidater innen 20. januar til post@sprakradet.no. Merk e-posten med «Kvensk språkpris» eller «Kieliraajin kielipalkinto». Forslag og begrunnelse kan skrives på kvensk, finsk eller norsk.


Tunnetko sie kandidaatin kieliraajin kielipalkinolle?

(29.11.18) Vuona 2019 Kieliraati jakkaa ulos kieliraajin kielipalkinon – kvensk språkpris. Palkinon annethaan kväänin kielipäivänä 26. aprillikuuta ja oon 25.000 kruunuu.

Kielipalkinon avula kieliraati halluu vahvistaat kväänin eli kainun kieltä ja tehä kielen näkkyyväksi.

Palkinon jaethaan joka toinen vuosi ja voittaaja saa rahapalkinon ja tipluumin. Kielipalkinon saatethaan anttaat yhele ihmiselle, joukole, organisasuunile tahi institusuunile joka oon tehny suuren työn kväänin kielen etheen eli kehittänny eli säilyttänny sitä. Palkinon saatethaan jakkaat monen kesken ja kans ihmisen kuoleman jälkhiin.

Palkinto jaethiin ulos ensimäistä kerttaa vuona 2017 ja saajat olthiin Agnes Eriksen ja Eira Söderholm.

Fristi lähättämhään ehotuksii oon 20. januaarikuuta

Lähätä sinun ehotus epostiadresshiin post@sprakradet.no. Fristi oon 20. januaarikuuta. Merkkitä e-posti: «Kvensk språkpris» tahi «Kieliraajin kielipalkinto». Sie saatat kirjoittaat perustelut kvääniksi/kainunkielelä, suomeksi eli ruijaksi.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.11.2018 | Oppdatert:07.12.2018