Årets ord: det grønne skiftet

Uttrykket det grønne skiftet er årets ord i 2015. Det grønne skiftet er det mest brukte nyordet i år.

Hvert år kårer Språkrådet og Gisle Andersen, professor ved Norges handelshøyskole (NHH), årets ord. Det kan være et nyord eller ord av nyere dato som har preget året. Klimaspørsmål har i løpet av de siste årene preget nyhetsbildet også språklig. Det grønne skiftet er et fast uttrykk som har vært noe i bruk i et par år før det virkelig slo igjennom i 2015.

– Når vi lager nye ord, kan det skje på ulike måter, også ved at enkeltord finner sammen i faste uttrykk som det grønne skiftet. Det grønne skiftet er et godt eksempel på at grunnleggende samfunnsendringer skaper viktige og varige nyord. Det har gode språklige kvaliteter, og vi mener det er kommet for å bli i språket, sier Ole Våge, seniorrådgiver i Språkrådet.

– I kåringen av årets ord har vi blant annet brukt dataverktøy som fanger opp nye ord fra alle de store riksmediene og en rekke regionaviser. Kriteriene for å velge ut årets ord er at det skal være hyppig brukt i år, det skal også være aktuelt, kreativt, levedyktig og ha gode språklige kvaliteter, kriterier som det grønne skiftet oppfyller.

Ti på topp

  1. det grønne skiftet / det grøne skiftet
  2. flyktningdugnad
  3. oljesmell
  4. trinnskatt
  5. utslippsjuks/utsleppsjuks
  6. straksbetaling (også kalt vennebetaling)
  7. tasteplass
  8. pappakropp
  9. nettvarde
  10. asylbaron

– Flyktningkrisen har preget nyhetene og samfunnsdebatten i det siste, og vi ser flere nyord som har blitt laget knyttet til denne høyaktuelle saken. Flytkningdugnad er et godt ord som har blitt mye brukt, først om den frivillige innsatsen fra enkeltpersoner, senere også om kommuner og andre aktører som skal bosette flyktningene. Nyordet viser også at dugnadsbegrepet er slitesterkt i språket vårt, og det er positiv ladet, sier Gisle Andersen, nyordsforsker og professor ved NHH.

Dataverktøyene som er brukt i nyordskåringen, er utviklet av Knut Hofland ved Uni Research Computing i Bergen. De siste årene har fremmedkriger, sakte-tv, nave/naving, rosetog, askefast, svineinfluensa og finanskrise blitt kåret til årets ord. Nyordene gir oss en fortettet fortelling om vår aller nyeste historie. Les mer om årets ord.

Hvorfor de andre ordene er valgt

Nedgangen i oljeprisene har etter hvert fått følger for flere og flere av oss. Tredjeordet på lista er oljesmell, et nyord som gjenspeiler den store omveltningen vi ser for oss i norsk økonomi, og ikke minst tap av arbeidsplasser i landet på grunn av oljeprisfallet.

Årets statsbudsjett har gitt liv til nyordet trinnskatt. Fagord kan ofte være lange og tunge, men trinnskatt er et godt eksempel på et kort og treffende nyord fra et vanskelig saksfelt. Nyordet gjenspeiler at skatten på inntekten vår øker etter noen fastsatte trinn.

Mange vil nok huske skandalen rundt den tyske bilgiganten Volkswagen, som hadde manipulert målingene av utslipp fra mange av bilmodellene. I etterkant har det vist seg at også andre produsenter kan ha jukset med utregningene av utslipp. Vi tror derfor at vi vil se nyordet utslippsjuks også i framtida.

Det har blitt langt enklere å overføre penger til kontoen til venner og bekjente gjennom apper på mobilen. Stadig flere tar i bruk disse tjenestene, og vi tror at de gode nyordene straksbetaling og vennebetaling vil komme på flere lepper i årene som kommer.

Noen nyord er mer kreative enn andre. Tasteplass er et nyord som klinger bra og viser at det er ingenting i veien for å lage oppfinnsomme ord som bygger på mer velkjente, som rasteplass i dette tilfellet. Vegvesenet har bygget ut egne rasteplasser langs veiene med nettforbindelse, og vi gir gjerne honnør for nyordet tasteplass.

Et annet kreativt ord på lista er asylbaron, som har blitt brukt i flere aviser i det siste om personer som tjener penger på å tilby bosted til flyktninger og asylsøkere. Etterleddet -baron er produktivt og blir fortsatt brukt til å lage nyord.

Siste ord på lista er kanskje ukjent for mange, men det er et godt og oppfinnsomt ord for små sendere som kommuniserer med mobiltelefonen din i butikker eller andre steder. Nettvarde er et svært godt avløserord for det engelske beacon, og denne teknologien er på full fart inn i samfunnet.

Andre gode nyord som ikke nådde opp på lista, er skraller, storbarnsforeldre, iskanten, ytringsvett og tv-fråtsing.

 

Kontakt

Anne Kirkhusmo, kommunikasjonssjef i Språkrådet, tlf. 416 74 135
Gisle Andersen, professor ved NHH, tlf. 934 68 641

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.12.2015 | Oppdatert:04.12.2015