Kryptovaluta

No image

Du går ikke med kryptovaluta i lommeboka, og bruker du det som betalingsmiddel, skal det mye til at noen kan spore transaksjonen tilbake til deg. Det har vært mye snakk om kryptovaluta i ulike sammenhenger den siste tiden. Vi prøver å spore opp hva som ligger i ordet.

Ifølge Bokmålsordboka er kryptovaluta «valuta som ikke finnes som sedler og mynter, men bare eksisterer i digital form». Det Norske Akademis ordbok forklarer kryptovaluta som «digital valuta som benytter kryptografi for å sikre transaksjoner». Ordet kryptovaluta er satt sammen av prefikset krypto- og valuta. Leddet krypt- finner vi igjen både i substantivet krypt, adjektivet kryptisk og i verbet kryptere. Forleddet krypto- kommer av gammelgresk kryptos, som betyr ‘skjult’ eller ‘hemmelig’. Kryptografi er vitenskapen om prinsipper og teknikker for å skjule informasjon i ulike kommunikasjonssituasjoner.

Mens vanlige elektroniske pengeoverføringer lett lar seg spore, legger kryptovalutaer til rette for at brukerne kan være anonyme. Ettersom overføringer i kryptovaluta er vanskelige å spore, kan de være attraktive å bruke i kriminell aktivitet.

Dersom kryptovaluta fremdeles framstår som heller kryptisk, kan du lese mer om kryptovaluta i Store norske leksikons artikkel om bitcoin.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.01.2019 | Oppdatert:03.08.2021