Soppriket

Om soppane som eige rike og soppnamnet skrubb

Det har vore vanleg å tenkje at alt levande høyrer til anten dyreriket eller planteriket. På 1900-talet kom likevel biologane fram til at soppane må reknast som eit rike for seg, altså soppriket.

To velkjende matsoppar er raudskrubb og brunskrubb. Dei har fått namnet skrubb fordi dei har «skrubbete» stilk, det vil seie har tett med små, mørke skjel eller trådtafsar på stilken. Botanikaren Ove Arbo Høeg skriv at desse soppane heitte rød og brun skrubbet rørsopp før, men at desse namna vart forkorta til rødskrubb og brunskrubb «på torget i Oslo, og de navnene ble så tatt opp i bøkene».

 

Publisert 28. september 2009

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.09.2009 | Oppdatert:04.08.2021