Politiet er i vinden …

Hvilken uttale er å anbefale, /pol(i)ti/ eller /politi/? Hvor utbredt er /pol(i)ti/-varianten, og hvor akseptert er den?

Trykk på første stavelse i ord som politi er typisk for østnorske dialekter – det vil si folkelig talemål på Østlandet og i Trøndelag. Det er altså gammelt i talemålet, blant annet i Oslo-området.

Norsk er et språk der trykket gjennomgående ligger på første stavelse. I skriftspråkorientert talemål, og i de fleste vestlandske og nordnorske dialekter, danner innlånte ord av gresk-latinsk opphav (som politi) et unntak fra dette, ved at de uttales med trykket på en annen stavelse enn den første. Men i folkelig østnorsk talemål får også slike ord førsteleddstrykk, og dermed blir trykket i ord som politi et kjennetegn på om man snakker østkant- eller vestkantdialekt – altså på hvilken sosial gruppe man tilhører.

Det har ikke vært sosialt akseptert å si /polti/ for eksempel i radio og fjernsyn. Men etter Språkrådets vurdering er også trykk på første stavelse, politi, å regne som standardspråkuttale i etermediene. Se retningslinjer for dette på våre nettsider: Råd om uttale 

 

Publisert 23. februar 2009 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.02.2009 | Oppdatert:04.08.2021