«Førstegangssoldat»

Hva skal vi kalle en som gjør førstegangstjeneste?

De siste årene har Forsvaret gjennomgått store endringer, og det har vært mye debatt om dette. Blant annet blir langt færre enn før nå innkalt til førstegangstjeneste.

Ofte brukes ordet «vernepliktig» om en som gjør førstegangstjeneste. Dette er ikke alltid dekkende. Kvinner har ikke ordinær verneplikt, men mange kvinner gjør førstegangstjeneste. Og menn slutter ikke å være vernepliktige når tjenesten er over, for verneplikten varer ved til de er 44 år (55 år for vernepliktige befal). «Soldat» kan noen ganger brukes i stedet, men heller ikke det betyr helt det samme, for ikke alle soldater gjør førstegangstjeneste.

Språkrådet har fått spørsmål om det finnes et annet og mer presist ord. Vi har foreslått «førstegangssoldat», og i ettertid har vi sett at dette ordet allerede er i bruk til en viss grad.

Fra før har språket ikke bare «førstegangstjeneste», men også «førstegangsvelger» og «førstegangsfødende». På Internett finner en dessuten «førstegangsetablerer» og flere andre. Disse ordene er kanskje lange, men de har den fordelen at de forklarer seg sjøl.

 

Publisert 18. mai 2010

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.05.2010 | Oppdatert:04.08.2021