Mastergradsstipend: tegnspråk (2021)

Språkrådet skal høsten 2021 dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om norsk tegnspråk. Stipendet er på 25 000 kroner. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Språkrådet ønsker å få mer kunnskap om norsk tegnspråk. Kunnskap om tilgrensende fagområder er også av interesse, for eksempel undervisning, tilgang til tegnspråk og tolkefaglige spørsmål knyttet til norsk tegnspråk.

Søknaden må inneholde

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Språkrådet tar forbehold om at det ikke blir delt ut stipend om det ikke kommer inn søknader vi vurderer som gode nok eller relevante nok.

Stipendmottakere må skrive under på en avtale som regulerer stipendmottakerens retter og plikter. Det er en forutsetning at Språkrådet får tilgang til data og resultater underveis og rett til å legge ut oppgaven på nettsidene til Språkrådet når den er ferdig.

Søknadsfristen er 1. oktober 2021. Merk søknaden med «Stipend til oppgave om tegnspråk», og send den til post@sprakradet.no.

Kontakt: Har du spørsmål til utlysingen eller ønsker å diskutere temaet for oppgaven, må du gjerne ta kontakt på post@sprakradet.no. Merk også denne e-posten med «Stipend til oppgave om tegnspråk». Har du spørsmål, kan du kontakte Sonja Myhre Holten (tlf.93 03 14 65 Facetime, Whatsapp, Messenger) eller Nina Teigland (tlf. 41 21 97 79).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.04.2021 | Oppdatert:30.04.2021