Kan tegnspråkbrukere over hele verden forstå hverandre?

Nei, det kan de ikke. Likevel: Siden tegnspråkene er visuelle språk og har billedlige (ikoniske) egenskaper, er det slik at tegnspråkbrukere med ulik bakgrunn og lang erfaring med å møte brukere av andre tegnspråk tilpasser sin kommunikasjonsform til hverandre og kan forstå hverandre ganske godt.

I flere internasjonale fora brukes slike internasjonale tegn som et slags felles språk. Internasjonale tegn er i ulik grad påvirket av amerikansk tegnspråk (American Sign Language, ASL). Amerikansk tegnspråk kan være i ferd med å oppnå status som felles kommunikasjonsspråk – lingua franca – for tegnspråkbrukere på lignende måte som engelsk er det for mange talespråkbrukere.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.12.2015 | Oppdatert:14.01.2021