Hva er et tegnspråk?

Et tegnspråk er et gestuelt-visuelt språk i motsetning til et talespråk som er auditivt-vokalt. Det betyr at en må bruke synet for å forstå tegnspråk.

For å formidle et budskap på tegnspråk må en bruke synlige bevegelser både med hendene og andre deler av kroppen. I tale derimot bruker en hørselen til å forstå og en hørbar lydstrøm med intonasjon til å formidle budskapet. Tegnspråkene er altså uavhengige av hørsel siden de ikke omfatter et lydsystem. Fordi tegnspråkene er visuelle språk, utnytter de muligheten til å gjengi og vise tings posisjoner, bevegelser og egenskaper gjennom hendenes form og bevegelse foran kroppen i kombinasjon med hodets og ansiktets uttrykk og bevegelser.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.12.2015 | Oppdatert:14.01.2021