Hopp til hovedinnhold

Klart språk

Offentlige organ har fått en lovfestet plikt til å bruke klart og korrekt språk som er tilpasset målgruppa. 

Plikten til å bruke klart språk gjelder både statsorgan, fylkeskommunale organ og kommunale organ.

Plikten gjelder publikumsrettet informasjon og informasjon til enkeltpersoner. «Informasjon» omfatter både tekster, bildeoppsett, multimedia, illustrasjoner, digitale tjenester og selvbetjeningsløsninger.

Merk at kravet om tilpassing til målgruppa ikke innebærer plikt til å bytte ut norsk med andre språk.

§ 9 Klart språk

Offentlege organ skal kommunisere på eit språk som er klart, korrekt og tilpassa målgruppa.

Arbeid med klart språk i offentleg sektor

Arbeid med klart språk i offentleg sektor har lenge vore politisk prioritert. I dag er det allmenn semje om at klart språk er ein føresetnad for god kommunikasjon og gode tenester. 

Undersøkingar viser at mange har vanskar med å forstå skriftleg informasjon frå det offentlege. Sjølv om det blir gjort mykje godt språkarbeid i offentleg sektor, er uklart språk og uryddig struktur stadig eit problem i mange tekstar.

Tegnspråkversjon

9. Klart språk