Hopp til hovedinnhold

Heilt nye reglar for fylkeskommunen

Med den nye språklova får fylkeskommunane eit utvida språkansvar. Lova skal sikre at alle offentlege organ, det vil seie staten, fylkeskommunane og kommunane, fremmer likestilling mellom bokmål og nynorsk og sikrar vern og status for dei språka som staten har ansvar for.

Les meir om språka som staten har ansvar for

samiske språk
norsk teiknspråk
nasjonale minoritetsspråk