Hopp til hovedinnhold

Nettseminar

Digitaliseringsdirektoratet, KS og Språkrådet samarbeider om en rekke nettseminarer om klarspråk. Seminarene er digitale, gratis og åpne for alle.

Helsespråk – for alle eller bare for noen?

Tid: 9. desember klokka 11.00–12.00
Påmelding: Klikk her for å melde deg på nettseminaret.

Vi er alle i kontakt med helsevesenet i løpet av livet, både som pasienter og pårørende. I slike situasjoner kan vi være sårbare, forvirra eller redde. I noen tilfeller står det om liv. Da er det ekstra viktig at informasjonen vi får, er klar og tydelig, og at den formidles i et språk som kan brukes både av fagfolk og pasienter. 
 
Hva er egentlig et godt helsespråk, og hvordan skapes det? Hva slags kompetanse trenger pasienter for å gjøre gode helsevalg? Er det meningen at en pasient skal forstå alt som står i en journal? Og hva gjør helsesektoren for å forbedre språket som går ut til pasientene? 
 
På nettseminaret får du svar på disse spørsmålene. Dessuten får du innsikt, inspirasjon og tips som du kan bruke i din egen arbeidshverdag, uansett hvilken sektor du jobber i.

Program

  • Godt språk gir gode helsetjenester ved Erlend Hem, professor i atferdsmedisin og leder av Gruppe for norsk medisinsk fagspråk 
  • Når pasienten bestemmer språket ved Elin Solvang, tidligere kommunikasjonsansvarlig i innbyggerportalen til Helseplattformen 
  • Norske fremfor engelske faguttrykk: Hvorfor så vanskelig? Hvorfor så lett? ved Petter Gjersvik, medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og professor i hudsykdommer
  • Pasientvennlige termer i IT-systemer i helsesektoren. Hvorfor og hvordan? ved Alfhild Stokke, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse
  • Hvordan kan arbeid med innkallingsbrev være starten på en aldri så liten revolusjon? ved Vibeke Herikstad, tidligere ansvarlig for digitale innbyggertjenester i Helse sør-øst RHF 
  • Lidelsens tolk – når språket skaper avstand ved Aud Irene Svartvasmo, avdelingsleder i preste- og diakontjenesten ved Diakonhjemmet sykehus  
  • Boka Pasientjournalen – språk, dokumentasjon og helsekompetanse ved Magne Nylenna, ordbokredaktør og professor i samfunnsmedisin 

Nettseminaret blir arrangert i samarbeid med Gruppe for norsk medisinsk fagspråk.

Påmelding

Tid: 9. desember klokka 11.00–12.00

Her kan du melde deg på seminaret.

Du får lenke til nettseminaret på e-post noen dager i forkant.

Opptak av tidligere nettseminarer

Kontaktperson

Sigrid Sørumgård Botheim
seniorrådgiver i Språkrådet