Til høring eller på høring? Hva med hørt?

Har dere vurdert uttrykkene legge på høring og sende på høring kontra legge ut til høring og sende til høring? At et spørsmål har vært på høring, skurrer i mine ører. Det skurrer enda mer når noen skriver at saken ble hørt.
 

Svar

Vi forstår godt at du foretrekker til høring. Bruk gjerne det.

Det stemmer også bra grammatisk med uttrykk som til gjennomsyn og til slakting, uten sammenligning for øvrig.

Da hearing i syttiåra ble oversatt til norsk og tatt i bruk av styresmaktene, dominerte uttrykksmåten til høring. Forbindelsen til det å høre var tydelig, det vil si at høring var en levende metafor. Men ordet tok snart til å leve sitt eget liv som såkalt sovende eller død metafor, for å si det litt paradoksalt – forbindelsen til opphavet ble svekket. Det åpnet for den mindre bestemte preposisjonen . På høring ble den vanligste varianten rundt 1990.

Enn bare hørt? Det er naturlig at denne uttrykksmåten har utviklet seg, med eller uten påvirkning fra engelsk. Men flere enn du reagerer og synes den er for lettvint, utydelig eller sjargongpreget. Selv om hørt ikke er helt uhørt i denne betydningen, er det mulig å reservere til høring for saker og dokumenter og hørt for personer og parter.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.09.2020 | Oppdatert:24.02.2024