Redskapen eller redskapet?

Heter det redskapen (hankjønn) eller redskapet (intetkjønn)?

Svar

Man kan velge mellom

1) konsekvent hankjønn (en redskap – redskapen; all redskapen)
2) hovedsakelig intetkjønn, men hankjønn i visse betydninger (som i all redskapen)

Redskap var et hankjønnsord i gammelnorsk, men er hovedsakelig et intetkjønnsord i dansk. Det har skapt grunnlag for en arbeidsdeling i norsk.

I konservativt bokmål dominerer intetkjønn (et redskap – redskapet), og særlig i overført betydning (jamfør f.eks. «et redskap for staten»). Men også i bokmål er det vanlig å bruke hankjønn om en samling konkrete redskaper (all redskapen), og slik har ordet også vært brukt i dansk før. Redskapen er dessuten det normale i betydningen ‘det mannlige kjønnsorganet’.

Det er altså mulig å skille mellom «sett redskapen tilbake» (flere) og «sett redskapet tilbake» (ett). (Det siste er riktignok litt søkt når man vet hva slags redskap det er tale om. Man kaller en spade en spade.)

I tradisjonelt norsk folkemål (dialekt) heter det gjerne redskapen over hele fjøla (ofte uttalt /resskapen/). I nynorsk er reiskapen derfor obligatorisk, både i konkret og overført betydning. Mange steder har redskapet i nyere tid fått innpass både i overført betydning og med referanse til enkeltredskaper (jf. bokmål). 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.11.2022 | Oppdatert:21.05.2024