Krøllalfa

Kva kallar ein teiknet @? Kan det kallast «ved»?

Trunkere

Kva tyder trunkert, som i «trunkert søk»? Det er eit uttrykk som ein ofte støyter på når ein søkjer på nettsider.

Publisert:02.01.2017 | Oppdatert:29.02.2024