Tødlar og alfabetisering

Eg lurer på kvar bokstavane ü, ä og ö skal plasserast i ei litteraturliste.

Svar

Bokstavane ü, ä og ö kan reknast som variantar av høvesvis y, æ og ø og alfabetiserast i lag med dei.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:01.12.2023