Læreboknormalen – finnes den fremdeles?

Finnes det fremdeles en snevrere rettskrivning som gjelder for lærebøker og statsforvaltningen? 

Svar

Nei, den såkalte læreboknormalen for bokmål forsvant med en reform i 2005. Da ble systemet med hovedformer og sideformer (klammeformer) avskaffet. Det som fram til da hadde vært sideformer, ble enten fjernet fra rettskrivinga eller fikk status som fullt jamstilt med de gamle hovedformene.

Læreboknormalen for nynorsk forsvant med rettskrivingsreformen i 2012.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.09.2023 | Oppdatert:24.02.2024