Genial – uttale

Korleis er uttalen av ordet genial? Er det /sjenial/ eller /genial/?

Svar

Geni blir uttalt /sjeni/, medan genial oftast har bokstavrett uttale med /ge-/.

Grunnen til skilnaden er at vi har fått ordet geni frå fransk, medan genial truleg har kome via tysk.

Rota til begge orda er latin genius ‘ånd’. I klassisk latin var uttalen /ge-/.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.11.2021 | Oppdatert:25.02.2024