Det hendte at de/dem som ...

Hva er riktig: «Det hendte at dem jeg spionerte på, ville inngå avtale med meg» eller «Det hendte at de ...»?

Svar

Det er «de» som er riktig her.

Merk at det er et skjult som foran jeg, altså har vi en relativsetning, en underordnet setning, som vi har satt i parentes her:

Det hendte at de ((som) jeg spionerte på,) ville inngå …

Hvis vi sløyfer relativsetningen, ser vi at eneste mulighet er de, fordi de er subjekt i setningen over relativsetningen:

de (…) ville inngå (…)

Noe annet

Derimot er det valgfritt de/dem når dette pronomenet i oversetningen er objekt (1) eller står etter en preposisjon (2):

1) … at jeg misunte dem/de (som) jeg spionerte på
2) … at han skjøt dem/de som fulgte etter ham

Dem er nemlig ikke obligatorisk objektsform i formuleringen de(m) som; det kan alltid hete de som. Språkrådet anbefaler likevel objektsformen dem som i skrift.

Hvis det ikke kommer noe som etter, er objektsformen obligatorisk:

Det er ikke sant at jeg misunte / skjøt på dem.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.11.2021 | Oppdatert:02.03.2024