DE har bygd DERES/SIN egen ...?

Hva heter det?

a) DE har bygd DERES egen båt.
b) DE har bygd SIN egen båt.

Og hva skjer hvis vi legger til i hagen sin/deres?

Svar

Svaret er at DE har bygd SIN egen båt. 

Med utvidelse:

I hagen sin har de bygd sin egen båt.
De har bygd sin egen båt i hagen sin.

(Det er naturlig å sløyfe sin til slutt, siden det nesten er selvsagt at det ikke er i noen andres hage de har bygd båten.)

Utsagnet «De har bygd deres egen båt» er vanskelig å tolke som noe annet enn en feil. Det kan til nød bety noe så søkt som at «de» har bygd en båt for «dere» (altså for dem man sier setningen til), eller at de har bygd en båt for noen helt andre, altså et annet «de». Deres må altså tolkes på samme måte som vi tolker det i «Vi har bygd deres egen båt».

Her skiller norsk grammatikk seg fra dansk (deres egen) og engelsk (their own).

Vi kan ta for oss hele pronomenrekka på bokmål og nynorsk.

Bokmål

Entall
1. person: Jeg har bygd MIN egen båt.
2. person: Du har bygd DIN egen båt.
3. person: Han/hun har bygd SIN egen båt.

Flertall
1. person: Vi har bygd VÅR egen båt.
2. person: Dere har bygd DERES egen båt.
3. person: De har bygd SIN egen båt.

Nynorsk

Eintal
1. person: Eg har bygt MIN eigen båt.
2. person: Du har bygt DIN eigen båt.
3. person: Han/ho har bygt SIN eigen båt.

Fleirtal
1. person: Vi har bygt VÅR eigen båt.
2. person: De har bygt DYKKAR eigen båt. 
3. person: Dei har bygt SIN eigen båt.

Bygt kan heite bygd; det er valfrie former. Like eins kan de heite dokker, og då blir dykkar til DOKKAR.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.01.2023 | Oppdatert:29.02.2024