Anvendt forskning på nynorsk

Er praktisk forsking ein grei nynorskterm for anvendt forskning?

 

Svar

Det er betre med bruksforsking eller bruksretta forsking.

Likeins: bruksmatematikk eller bruksretta matematikk for anvendt matematikk.

Det kunne i prinsippet ha heitt nytteforsking osb., men det gjer det ikkje. Nytteomgrepet blir brukt om ein annan dimensjon på dette området, sjølv om det nok er ein del overlapping.

Bruker du an-ordet på nynorsk, bør du skriva anvend utan -t føre hankjønnsord og hokjønnsord.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.04.2017 | Oppdatert:25.02.2024