Uttalen av Geiranger og lignende navn

Hva er regelen for uttale av navn som begynner på Gei-, som Geilo og Geiranger?

Svar

Tradisjonelt uttales slike navn med j-lyd, akkurat som navn på Gy- og Gi-.

Vi kan kalle det hovedregelen. Men noen navn har med tida fått bokstavrett uttale (skriftuttale).

Mens alle uttaler Geilo /jeilo/, er det nå så vanlig å uttale Geiranger med hard g- at NRK har endret uttalerådet* sitt fra /jeiranger/ til /geiranger/.  Den gamle lokale uttalen hadde j-lyd: /jårånjen/. Merk at navnet tradisjonelt har hatt trykk på første stavelse og tostavingstonelag (tonem 2).

(*Lenka til NRK virker for tida ikke.)

Nedenfor byr vi på mer lesestoff for spesielt interesserte.

 

Oluf Rygh i verket Norske Gaardnavne:

 

Alf Hellevik i boka God norsk i skrift og tale (1956):