Uttalen av ferd

Hvordan uttales ferd og sammensetninger med dette ordet?

Svar

Det finnes flere måter å uttale ordet ferd . Uttale med d er historisk sett basert på uttale av dansk skrift, mens uttale uten d (med eller uten tjukk l) er nedarvet uttale i norske dialekter.

Skriftuttalen er /færd/, mens nedarvet norsk uttale er /fæ:r/ eller /fè:r/ eller (i østnorske dialekter:) /fæ:L/ med tjukk l. Kolonet står for lang vokal.

Hunkjønnsvarianten ei ferd – ferda uttales uten d, altså /fær:a/ eller /fæ:La/. Felleskjønnsvarianten en ferd – ferden uttales /færdn/.

En del særnorske ord på ferd- har alltid hatt stum d også i bokmålsuttale, jamfør dette klippet fra Bjarne Berulfsens uttaleordbok:

Ferdefolk og ferdeskrin heter nå ferdafolk og ferdaskrin /fæ:ra-/ på bokmål, i tråd med dialektene ordene er tatt opp fra.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.11.2022 | Oppdatert:24.02.2024