Stor forbokstav etter kolon?

Skal det vere stor forbokstav etter kolon?

Svar

Dersom det som står etter kolon, er ei fullstendig setning, skal det normalt vere stor forbokstav, elles ikkje.

Døme:

Saka er klar: Båten er for dyr.
Dei trente på det dei kunne best: å leggje lange pasningar.

Det same gjeld oppramsingar med punktliste etter kolon. Berre punkt som inneheld heile setningar, skal ha stor forbokstav. (Ei setning er ei ytring med eit verbal, altså eit verb i presens eller preteritum.)

Du finn meir om dette på nettsidene våre.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:02.03.2024