Skygge banen

Hvorfor sier noen «skygg unna» eller «skygg banen» for «stikk av»?

Svar

Å «skygge unna» og «skygge banen» betyr å trekke seg unna eller holde seg unna noe, gjerne en vanskelig situasjon.

Dette har sammenheng med adjektivet skygg ‘sky, redd, skvetten’, som har vært ganske vanlig i norsk. Å dra seg skygg unna eller bort er ikke noe nytt i norsk talemålet. Men verbet å skygge i den aktuelle betydningen har vært mindre vanlig.

For å finne utgangspunktet for uttrykket du spør om, må vil nok til svensk, der vi finner verbet skygga ‘bli skremt; dra seg unna eller rygge for noe’. (Mye tyder på at hesten opprinnelig er den sentrale figuren i uttrykket.)

I norsk litteratur skygges det unna fra midten av sekstiåra, ganske sjelden i begynnelsen.

«Att skygga undan» brukes i svensk, men ikke «att skygga banan», så bane-vrien kan være særnorsk. Når uttrykket kommer inn i litteraturen i 1980, er det vanskelig å se hva slags bane det opprinnelig er tale om. I praksis kan det være alt fra vei og fotballplass til søkelys man skygger unna. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.02.2022 | Oppdatert:02.03.2024