Kan spørjeteikn utelatast i sitat?

Kan spørjeteiknet sløyfast etter spørsmålet i ei formulering som «Kven er denne Aasen, spurde Knudsen»?

Svar

Spørjeteiknet skal ikkje utelatast i slike sitat.

Vi sløyfar ikkje spørjeteiknet sjølv om verbet etter sitatet gjer det klart at det er eit spørsmål. I eksempelet ditt kan det gjerast på desse to måtane:

«Kven er denne Aasen?» spurde Knudsen.

eller

– Kven er denne Aasen? spurde Knudsen.

Merk at det ikkje skal vere komma mellom spørjeteiknet og utsegnsverbet.

Les meir om bruk av hermeteikn på nettsidene til Språkrådet her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:02.03.2024