Hvordan uttales Nardo?

Hva er den lokale uttalen av Nardo i Tronheim?

Svar

Opplysninger om den tradisjonelle uttalen står i 14. bind av Norske Gaardnavne av Oluf Rygh, se klippet nedenfor.

Streken over a-en står for lang a, den spesielle l-en er en tjukk l, og tonelagsmarkeringen viser at trykk og tone er som i Oslo.

Vi har ikke oversikt over uttalen i dag, men trolig er bokstavuttalen med rd på frammarsj. Å uttale Nardo med rd er i prinsippet som å uttale jordajordet, gården o.l. på samme vis. 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.05.2023 | Oppdatert:05.06.2023