Forskjellen på eller forskjellen mellom?

Heter det «forskjellen mellom a og b er …» eller «forskjellen på a og b er …»?

Svar

Begge deler kan brukes. Sammenhengen avgjør.

Se på disse eksemplene:

  • Hva er forskjellen lånerente og markedsrente?
  • Forskjellen mellom lånerenta og markedsrenta er så og så stor.

brukes mest når det er tale om vesensforskjell og annen kvalitativ forskjell i grove trekk (kontrast, motsetning o.a.). Altså: Når man bare slår fast at det er en forskjell, er mest nærliggende. 

Mellom brukes mest ved bestemt form (forskjellen), når det er snakk om mer eller mindre målbare differanser eller noe spesifiserbart.

Flere typiske eksempler:

  • Det er forskjell folk. Det er (stor) forskjell a og b. Ser du forskjell a og b?
  • Forskjellen (mellom) a og b er at ...
  • Lønnsforskjellen mellom a og b er stor.
  • Det er stor forskjell innbyggerne her og (innbyggerne) der.
  • Det er store forskjeller mellom innbyggerne der.

Det har alltid hett i faste uttrykk i ubestemt form (det er forskjell på; å se forskjell på; å gjøre forskjell på), men grafene nedenfor viser at må ha blitt vanligere i mange andre uttrykk med tida. Grafene er basert på avissøk i Nasjonalbibliotekets tekstbase:

 

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:15.04.2024