Feminist

Hvor gamle er ordene feminisme og feminist, og hva betyr de egentlig?

Svar

Ordene feminisme og feminist kommer fra fransk, der de ifølge flere kilder ble brukt første gang i henholdsvis 1837 og 1872. I en oversettelse av Alexandre Dumas bruker Camilla Collett ordet feminist allerede i 1877, og året etter bruker hun selv ordet feminisme, men ellers er disse ordene fint lite brukt i norsk litteratur før år 1900.

I den historske Ordbog over det danske Sprog er ordet forklart slik:

den lære ell. bevægelse, der hævder kvindens absolute ligestilling m. manden; kvindeemancipation

De første tiårene stod feminisme for det vi nå kaller femininitet, men den betydningen har ikke vært vanlig hos oss.

Ifølge Bokmålsordboka betyr feminisme:

1 teori om politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene
2 organisert arbeid for kvinners retter i arbeids- og samfunnsliv, særlig om en bevegelse på 1800- og 1900-tallet som arbeidet for kvinners likestilling og frigjøring

Feminist forklares i ordboka som ‘person som arbeider for kvinners likestilling og frigjøring’.

For en del år siden brukte en i norsk oftere ordene kvinnesak (første gang i den relevante betydningen hos Camilla Collett i 1872) og kvinnesakskvinne (første gang hos Arne Garborg i 1888). Norsk Kvindesagsforening ble stiftet i 1884.

Et søk i en avisbase viser at ordet feminisme ble vanligere enn kvinnesak i året 1998.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:28.02.2024