Faks eller fax?

Hvorfor skal det engelske fax skrives faks på norsk?

Svar

Det er blant annet fordi faks og telefaks henger sammen med faksimile, som er gammelt i norsk.

Faks er et kortord for faksimile. Det som ligger bak, er latin facere ‘gjøre’ og simile ‘liknende’. I fransk og italiensk er dette opphavet fremdeles svært tydelig, med skrivemåtene fac-similé og facsìmile. I norsk er c-en byttet ut med k, slik at vi ganske enkelt skriver -ks- der vi  sier /ks/.

Her er det altså ikke noen opprinnelig x. Norsk skiller seg ikke ut, om man skulle frykte det. Det er heller ikke slik at det som gjelder i engelsk, er en fasit for andre språk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:24.02.2024