Citizen science

Begrepet citizen science er blitt vanlig i Norge. Det svenske Språkrådet bruker medborgarvetenskap, og tyskerne bruker Bürgerwissenschaft. Hva bør det hete?

Svar
Språkrådet har tilrådd grasrotforskning, men folkeforskning er på frammarsj. 
 
Borgervitenskap er ikke noen dårlig oversettelse, men det kan virke vel formelt, og det har konnotasjoner til «det borgerlige» i snever forstand. Medborgervitenskap er i tyngste laget.
 
Språkrådet og Universitets- og høgskolerådet har framhevet grasrotforskning og grasrotforsker. Forskningsrådet har tatt i bruk folkeforskning. Det har før vært brukt om noe helt annet, men det vinner fram i den nye betydningen.
 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.04.2019 | Oppdatert:25.02.2024