Algoritme

Kan eg skrive ei algoritmeden algoritma på nynorsk? Kva kjem dette ordet av, forresten?

Svar

Nei, i rettskrivinga er dette eit hankjønnsord: ein algoritme – algoritmen fleire algoritmar.

Opphavet til ordet algoritme er at namnet til den arabiske matematikaren al-Khwarizmi i mellomalderlatin vart kopla til det greske arithmós ‘tal’. I Termposten 2/2018 (s. 4) finn du litt meir om emnet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.09.2020 | Oppdatert:24.05.2024