Den vanlegaste nynorskfeilen: presens st-passiv

Kva er den vanlegaste feilen nynorskbrukarar gjer?

Publisert:12.10.2018 | Oppdatert:29.02.2024